Share

  
quangcaosanpham Google+ quangcaosanpham Twitter quangcaosanpham Pinterest quangcaosanpham Facebook quangcaosanpham Youtube quangcaosanpham Linkedin quangcaosanpham Wordpress quangcaosanpham Blogger quangcaosanpham Stumbleupon quangcaosanpham Flickr

Tiêu đề tin đăng có chứa từ khóa tìm kiếm

+ http://quangcaosanpham.com
+ Tiêu đề phải đúng với nội dung
+ Hạn chế thay đổi tiêu đề tin đăng
+ Hạn chế tối đa đăng tiêu đề trùng nhau
+ Tiêu đề không quá ngắn, cũng không quá dài
+ Tiêu đề phải dùng những từ đơn giản, thân thiện
+ Tiêu đề cũng là yếu tố quan trọng cho bộ máy tìm kiếm

Tối ưu hóa "tiêu đề" sẽ mang lại cho bạn kết quả  tuyệt vời. Nếu bạn thực hiện tốt thì nó sẽ làm cho tin đăng của bạn được hiển thị trên trang kết quả đầu tiên của Google với những từ khóa đã được lựa chọn một cách chính xác và hiệu quả. Hạn chế dùng các ký tự đặt biệt trong "tiêu đề" như: @, #, =,>,$, /, mặc dù làm nổi bật tin đăng của bạn, nhưng các ký tự này không thân thiện với Search Engines

No comments: