Share

  
quangcaosanpham Google+ quangcaosanpham Twitter quangcaosanpham Pinterest quangcaosanpham Facebook quangcaosanpham Youtube quangcaosanpham Linkedin quangcaosanpham Wordpress quangcaosanpham Blogger quangcaosanpham Stumbleupon quangcaosanpham Flickr

Viết tiêu đề thật tối ưu cho SEO và phải hấp dẫn

http://quangcaosanpham.com tiêu đề được xem là bộ mặt cho cả bài viết đó mà độc giả không cần đọc bài cũng hiểu được bạn sẽ viết gì trong đó. Một tiêu đề tốt thường thì hội đủ các yếu tố sau đây: Ngắn gọn nhưng miêu tả đầy đủ nội dung, chứa từ khóa chính mà bạn đang SEO

No comments: